tỳ hưu đá tự nhiên.

Tỳ hưu bạch ngọc nguyên bảo nhỏ mọi chuyện thuận lợi như ý muốn FGM004

10,962,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bạch ngọc tự nhiên ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao):

Tỳ hưu tiêu ngọc xanh gân huyết khủng hóa giải tai kiếp, tăng tài lộc FGM159

43,848,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá tiêu ngọc xanh gân huyết khủng (Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng